"Geluk is als je kunt zeggen:
zoals ik nu ben is het goed."

Tarieven

kinder- en jeugdtherapie

duurtarief
Intakegesprek1  tot  1,5 uur€95,-
Sessie
ouderbegeleiding, gezinssessies, etc.
1 uur€95,-
Sessie reflex-integratie traumaprotocol1,5  tot 2 uur€135,-
Telefonisch / e-mailconsult±1  kwartier€25,-
Verslag voor ouders en/of derden-€95,-

 

paarden- / ezelcoaching

duurtarief
sessie1  uur€95,-
* Paarden- en/of ezelcoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Verzekering

De beroepsvereniging heeft overzichten opgesteld waarop u kunt zien welke ziektekostenverzekeraars de kosten van de kinder- en jeugdtherapeut (gedeeltelijk) vergoeden:

Vergoedingenoverzicht
zorgverzekeraars 2021

Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
We raden aan om voor aanmelding te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Geen gecontracteerde zorg

Het contract met de gemeentes van Zuid Oost Utrecht werd door de regio opgezegd per 30 juni 2021. In de loop naar de nieuwe aanbesteding werd duidelijk dat het voor kleine zelfstandigen bijna ondoenlijk werd om te voldoen aan alle regels die door de regio werd opgesteld. In onze visie staat het kind / de jongere en het gezin centraal, vandaaruit willen we werken, niet vanuit regels en documenten. Enige tijd later werd duidelijk dat de regio geen contracten meer zou afsluiten met vaktherapeuten, dat betekent dat Koeching niet meer in aanmerking komt voor contractering. Vooralsnog is het onduidelijk of financiering via pgb nog wel tot de mogelijkheden behoort na 1 juli 2021.

Afspraak annuleren

Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, worden volledig in rekening gebracht. U kunt een afspraak annuleren via mail of telefonisch op 06-53906916.