"Geluk is als je kunt zeggen:
zoals ik nu ben is het goed."

Tarieven

kinder- en jeugdtherapie

duurtarief
Intakegesprek1  tot  1,5 uur€90,-
Sessie
ouderbegeleiding, gezinssessies, etc.
1 uur€90,-
Sessie reflex-integratie traumaprotocol1,5  tot 2 uur€135,-
Telefonisch / e-mailconsult±1  kwartier€25,-
Verslag voor ouders en/of derden-€90,-

 

paarden- / ezelcoaching

duurtarief
sessie1  uur€90,-
* Paarden- en/of ezelcoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.
** Per 1 juli 2021 worden de prijzen aangepast naar 95 euro per sessie van een uur.

Verzekering

Steeds meer verzekeringen vergoeden de behandeling. Dit kan alleen wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In uw verzekeringspolis kunt u nakijken of uw ziektekostenverzekeraar dit geheel of gedeeltelijk vergoedt. Ik ben lid van het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, lidnummer 6807157677). Daarnaast ben ik lid van de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, lidnummer 810125R). Ook ben ik in het bezit van de AGB-codes die nodig zijn voor de vergoeding. De lidmaatschapsnummers en de AGB-codes worden op de factuur vermeld en de factuur kunt u vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

De beroepsvereniging heeft overzichten opgesteld waarop u kunt zien welke ziektekostenverzekeraars de kosten van de kinder- en jeugdtherapeut (gedeeltelijk) vergoeden:

Vergoedingenoverzicht
zorgverzekeraars 2021

Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
We raden aan om voor aanmelding te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorg Zuid Oost Utrecht

Koeching heeft een contract afgesloten met de gemeentes vallend onder de regio Zuid Oost Utrecht. De gemeentes die binnen deze regio vallen zijn: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Vaak wordt de therapie die Koeching biedt 100% vergoed, als u inwoner bent van een van deze gemeenten. Mocht u daarvoor in aanmerking willen komen, kunt u contact leggen met het sociale dorpsteam van de desbetreffende gemeente. Voor contactinformatie kunt u op de naam van uw gemeente klikken.

⚠️Het huidige contract met de gemeentes van Zuid Oost Utrecht werd door de regio opgezegd per 30 juni 2021. In de loop naar de nieuwe aanbesteding werd duidelijk dat het voor kleine zelfstandigen bijna ondoenlijk werd om te voldoen aan alle regels die door de regio werd opgesteld. In onze visie staat het kind /de jongere en het gezin centraal, vandaaruit willen we werken, niet vanuit regels en documenten. Enige tijd later werd duidelijk dat de regio geen contracten meer zou afsluiten met vaktherapeuten, dat betekent dat Koeching niet meer in aanmerking komt voor contractering. Vooralsnog is het onduidelijk of financiering via pgb nog wel tot de mogelijkheden behoort na 1 juli 2021.

Afspraak annuleren

Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, worden volledig in rekening gebracht. U kunt een afspraak annuleren via mail of telefonisch op 06-53906916.