"Geluk is als je kunt zeggen:
zoals ik nu ben is het goed."

Tarieven

kinder- en jeugdtherapie

duurtarief
intakegesprek1  tot  1,5 uur€90,-
sessie1 uur€90,-
Sessie reflex-integratie traumaprotocol1,5  tot 2 uur€135,-
telefonisch / e-mailconsult±1  kwartier€25,-
verslag voor ouders en/of derden-€60,-

 

paarden- / ezelcoaching

duurtarief
sessie1  uur€90,-
sessie
(voor ouders van cliënten)
1  uur€45,- (p.p.)
* Paarden- en/of ezelcoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Verzekering

Steeds meer verzekeringen vergoeden de behandeling. Dit kan alleen wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In uw verzekeringspolis kunt u nakijken of uw ziektekostenverzekeraar dit geheel of gedeeltelijk vergoedt. Ik ben lid van de beroepsvereniging VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten, licentienummer A-16-193) en van het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, lidnummer 6807157677). Daarnaast ben ik lid van de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, lidnummer 810125R). Ook ben ik in het bezit van de AGB-codes die nodig zijn voor de vergoeding. De lidmaatschapsnummers en de AGB-codes worden op de factuur vermeld en de factuur kunt u vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Beide beroepsverenigingen hebben overzichten opgesteld waarop u kunt zien welke ziektekostenverzekeraars de kosten van de kinder- en jeugdtherapeut (gedeeltelijk) vergoeden:

Vergoedingen
zorgverzekeraars 2019
Vergoedingenoverzicht
zorgverzekeraars 2019

Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
We raden aan om voor aanmelding te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Afspraak annuleren

Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, worden volledig in rekening gebracht. U kunt een afspraak annuleren via mail of telefonisch op 06-53906916.